نکاتی برای تبلیغات موثر

آنچه که شما می گویید و چگونه آن را به کلمات، صدا یا تصاویر تبدیل می کنید می تواند موفقیت های تبلیغاتی شما را حیاتی کند. هدف تبلیغات: جلب توجه مخاطب درک هر چه بیشتر اقدامات جهت تحریک مشتری (مانند پرس و جو یا بازدید از فروشگاه شما) رسیدن به

ادامه مطلب

نقش اجتماعی تبلیغات

برخی از جنبه های مثبت و منفی از تبلیغات در زمینۀ اجتماعی وجود دارد. آنها به شرح زیر هستند. فریب در تبلیغات رابطه بین خریداران و فروشندگان حفظ می شود اگر خریداران آنچه که در تبلیغات می بینند و آنچه را که پس از خرید این محصول دریافت می کنند

ادامه مطلب